Art-Cadre.com
the source of fine art
Home Fine Art Jean-Michel Folon Salvador Dali Paul Delvaux
Buy Art | Search Artist | You're Looking for | You're Selling
Cart Wishlist Accessories Services
Visit the Gallery's Collection
 Sun 01 Aug Make Art-Cadre.com  My Home Page Add Art-Cadre.com to My Favorites English VersionEN | FRFrench Version
Log In | Newsletter| Help
Search Fine Art
Advanced search
Find exactly what you're looking for

Keyword Search:
Type in an item number, artist name or word
search tips

TOP 10 Artists
1 DELVAUX Paul
2 MAGRITTE Rene
3 FOLON Jean-Michel
4 DALI Salvador
5 FINI Leonor
6 Man RAY
7 CARZOU Jean
8 BRASILIER Andre
9 ICART Louis
10 DANCHIN Leon
 
Media (1807)
Graphics [969]
Drawings [22]
Paintings [23]
Art Jewelry [1]
Ceramics [16]
Sculptures [59]
Posters [186]
Miscellaneous [2]
Philately [12]
Art Books [517]

Search
Artists
Artists A to Z
Style classification
Thematic classification
Artist Biography
Glossary
Selling Art
Looking for Art
Novelties
Promotions
Newsletter
Links
LinkExchange
Affiliates
Affiliates
Affiliates
All Artists A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ADAMI Valerio
AGAM Yaacov
ALECHINSKY Pierre
ALTMAN Harold
ANDIVERO Antonio
ANTONIO
APPEL Karel
ARBARETAZ Jean-Louis
ARMAN Fernandez
AVATI Mario
BAJ Enrico
BELLMER Hans
BEN (Benjamin VAUTIER)
BERROCAL Miguel
BERTRAN Andre
BEZ Jacqueline
BLANPAIN Jean-Pierre
BOGAERT Gaston
BONNARD Pierre
BONNEFOIT Alain
BRASILIER Andre
BRAYER Yves
BRILLANT Gilou
BRISSON Pierre-Marie
BUFFET Bernard
BURY Pol
CALDER Alexander
CARCAN Rene
CARZOU Jean
CATHELIN Bernard
CAVALLE Salvador
CESAR
CHAGALL Marc
COIGNARD James
CULPEPPER Joseph
DALI Salvador
DANCHIN Leon
DAVID Jose
De CHIRICO Giorgio
de KOONING Willem
de SAINT PHALLE Niki
DEBERDT Francoise
DEBUTLER Jacqueline
DEFOSSEZ Alfred
DEGANS Xavier
DELACROIX Eugene
DELAUNAY Robert
DELAUNAY Sonia
DELPORTE Charles
DELUCA Peter
DELVAUX Paul
DINE Jim
DONADINI Jean-Paul
DUPONT Michel
DUSSAU Georges
ENSOR James
ERNST Max
FAYET Marie-Therese
FINI Leonor
FITREMANN Gerard
FLAMENG Francois
FOLON Jean-Michel
FORT Esteve
FOUJITA Leonard
FRIEDLAENDER Johnny
FULLA Prim
GANNE Yves
GANTNER Bernard
GAVEAU Claude
GLASER Milton
GOCKEL Alfred
GOEZU Andre
GORODINE Alexis
GRANGER Michel
GREENHALF Robert
GRENIER Didier
GRIGOR Rachel Anne
GUIRAMAND Paul
HARING Keith
HARTUNG Hans
HASEGAWA Shoichi
HAUCK Bernd
HAUCK Norma C
HEBBELINCK Francis
HEBBELINCK Roger
HEINE Jean
HELENON Serge
HERGE
HILAIRE Camille
HILON France
HOSTALLERO Gary
HUNDERTWASSER Friedrich
HWANG Kyu-Baik
ICART Louis
IVANOV Alexander
JANSSEN Horst
JORDEN Robert
KHNOPFF Fernand
KITSLAAR Hans
KLEE Paul
KRAMER Mireille
KUHN Volker
KWASNIEWSKA Barbara
LABISSE Felix
LANDUYT Octave
LAURENCIN Marie
LEGER Fernand
LICHTENSTEIN Roy
LINCKE Hartmut
LORJOU Bernard
LUBAROW Renee
LUCEBERT
MADUZAC
MAGRITTE Rene
Man RAY
MARA Pol
MARTIN Magdeleine
MASSON Andre
MIRO Joan
MOTHERWELL Robert
MUNCH Edvard
NELLENS Roger
PANAMARENKO
PAPART Max
PARKER Karen
PEDERSEN Carl-Henning
PEYNET Raymond
PICASSO Pablo
PIERRON Georges
PIROTTE Suzanne
RAFFLEWSKI Rolf
RASSENFOSSE Armand
REMBRANDT
RIAB Boris
RICHMOND Sally
RIVERA Antonio
RIVERS Larry
ROBERT Laurent
RODO-BOULANGER Graciela
ROPS Felicien
SCHLICHTHOLZ Jorg
SCHNEUER David
SOMVILLE Roger
SOULAGES Pierre
SPAHN Victor
STERN Bernard
SZYMKOWICZ Charles
TANNING Dorothea
TAPIES Antoni
TATAFIORE Ernesto
THOMA Pierre
TING Walasse
TINGUELY Jean
TOBIASSE Theo
TOFFOLI Louis
TOULOUSE LAUTREC
TREMOIS Pierre-Yves
UBAC Raoul
UNKNOWN - INCONNU
URDIN Kiro
VALADIE Jean-Baptiste
VAN DONGEN Kees
VAN TUERENHOUT Jef
VASARELY Victor
VILLON Jacques
WALKER Anne
WANG C C
WARE Martin
WEISBUCH Claude
WESSELMANN Tom
WUNDERLICH Paul
X Files
YVARAL Jean-Pierre
ZADKINE Ossip
ZANETTI Claire
ZAO WOU-KI
Andre GOEZU
View this artist's available pieces here.
Belgium
1939
Contemporary Art
GOEZU Andre

Demanding with himself, Goezu has created his own pictorial style. The elements employed in is work and which constitued his inspiration are the tree, the bird, the town, the dog, the women - essential symbolic vocabulary- to create continously news artworks. Goezu's whole work "move", his brush strike is poetic, colored, disturbed, and, suddenly aggressive. A strange world, disturbed, indeed worried, a reflection of a cohabitation tormented, steady and ambiguous between wolfhound and woman. The eternal conflict between the Beauty and the Beast.

André Goezu werd te Antwerpen geboren op 5 juli 1939
Tijdens zijn schooljaren – humaniora in de Grieks-Latijnse afdeling - naam hij vanaf 1951 in zijn geboortestad, teken en schilderlessenbij de kunstschilder en graficus Jaak Gorus, in diens inmiddels verdwenen atelier aan de Melkmarkt.
Zijn artistieke roeping bracht hem vanaf 1956 in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. waar hij leerling werd van Antoon Marstboom (schilderen) en René De Coninck (etsen) . Aansluitend bij deze opleiding volgde hij avondlessen tekenen onder leiding van Carlo De Roover. Na deze studies met succes te hebben voltooid. slaagde hij in het toelating s examen tot het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, eveneens gevestigd in de Scheldestad.
Hier volgde hij van 1958 tot 1963, onder leiding van directeur Julien Creytens, gelijktijdig de richtingen schilderkunst en grafiek.
In 1963 werd hij hier als Laureaat bekrond
Vervolgens ondernam hij een aantal studiereizen naar Italië, Spanje, Nederland, Japan en Israël.
In 1968 trok hij als bursaal van de Belgische Nationale Commissie voor Plastische Kunsten naar Parijs. Hier kon hij zijn intrek nemen in de studio Koningin Elisabeth’ die ons land in de ‘Cité Internationale des Arts’ bezit en afwisselend aan een Vlaams en een Franstalig kunstenaar ter beschikking wordt gesteld. Van zijn verblijf in deze internationale kunstenaarskolonie maakte André Goezu gretig gebruik voor het leggen van contacten met andere kunstenaars uit verschillende disciplines
Als graficus kreeg hij hier toelating tot de ‘Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, waar de lessen echter niet van start gingen ingevolge de nasleep van de Parijs Meirevolte van 1968, waarbij studenten en arbeiders de bestaande maatschappijstructuren in vraag stelden en poogden te veranderen.
Gebruik makend van dit uitstel zocht hij contact op met de te Parijs gevestigde lithografen en etsers. Hij bezocht verscheidene ateliers en werkplaatsen en stak hierbij op grafisch vlak heel wat kennis op. Omwille van zijn vakbekwaamheid werd hij toegelaten in het etsatelier van Lacourière-Frélaut.
Dit verblijf te Parijs viel op artistiek gebied samen met een langzaam maar zeker overschakelen van zwart-wit grafiek naar kleurengrafiek. een techniek die hij steeds intenser ging beoefenen.
André Goezu zou zich blijvend vestigen te Parijs - Toen hij de studio die hij als bursaal betrok in du Cité Internationale des Arts moest verlaten, zocht hij hier onmiddellijk een andere woning en vont die op het ‘Ile Saint-Louis’ . Dit huis uit 1640, gelegen aan het nummer 3 van de ‘Rue des 2 Ponts’ in het 4° vierde arrondissement, zou hij nimmer meer verlaten. Vandaag de dag woont hij er nog steeds met echtgenote Paula en dochter Carole.

In 1960 stichtte André Goezu samen met enkele medestudenten grafiek de etsersgroep ‘Acid’ met de bedoeling de grafische kunst in eigen Iand te stimuleren .
In 1967 hebhen een aantal Franse etsers deze groep door toedoen van André Goezu vervoegd. Aldus groeide een Belgisch-Frans ontmoetingscentrum waar innige contacten werden gelegd tussen kunstenaars van beide landen. De groep Acid vormde dan ook een belangrijk medium voor uitwisselingen op artistiek en cultureel gebied tussen noord en zuid en speelde hij dan ook een cruciale rol in de popularisering van de grafische kunsten bij het ruim publiek.


Hoewel André Goezu reeds gedurende een kwarteeuw zijn hart aan Parijs verpand heeft, is hij zijn geboortestad geenszins vergeten. Op geregelde tijdstippen komt hij de sfeer van onze Scheldestad terug opsnuiven. Ook op artistiek gebied heeft hij nog vele banden met Antwerpen op grond van zijn gastprofessoraat sinds 1982 aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten.
In het kader van dit professoraat brengt hij Vlaamse studenten in contact met prominente, te Parijs werkende Franse en buitenlandse kunstenaars.
Op deze wijze kunnen zij hun artistieke visie internationaal verruimen.
André Goezu is ook Lid van de vereniging ‘Vlamingen in Parijs’, die de in een rond Parijs wonende en werken Vlamingen met elkaar in contact wil brengen. In dit verband tracht hij de aanwezigheid van Vlamingen in de Lichtstad na te trekken. Deze speurtocht heeft ook een historisch perspectief. Goezu tracht immers ook de sporen die Vlaams kunstenaars hier in de loop der eeuwen hebben nagelaten te achterhalen, te valoriseren en bekend te maken. Onder zijn impuls werd dan ook een gedenkplaat aangebracht aan het ‘Hotel de la Chasse’ in de bekende wijk ‘Saint-Germain-des-Prés’~ gelegen zeventiende eeuwse woning, die vroeger voor vele Vlamingen de ontmoeting en ankerplaats bij uitstek was. Kunstenaars en ambachtslieden die in de 17de en l8de eeuw naar Parijs trokken, maakten hier met elkaar kennis, onderhielden er geregelde contacten en vonden er elkaar in geval van tegenspoed.

Het werk van André Goezu is vandaag algemeen bekend en ook erkend.
Talrijke musea en galerijen in binnen en buitenland bezitten werken van zijn hand. Tevens is het werk van Goezu sinds 1982 tevens opgenomen in de uitleedienst ‘Kunst in Huis’. Hierdoor geniet zijn werk een voortdurende verspreiding. Onder zijn talrijke onderscheidingen vermelden wij een eervolle vermelding bij de Prijs “Graveerkunst 1971”
van de Provincie Antwerpen evenals zijn promotie in I 973 tot Laureaat van de ‘Driejaarlijkse Prijs voor Schilderkunst’ van de Provincie Antwerpen.

Zijn uiteindelijke bekroning kwam in 1990. Hij werd toen opgenomen als ‘Buitenlands Lid’ in de Klasse der Schone Kunsten van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Begin I992 werd A. Goezu aangesteld als gastprofessor aan de Parijse ‘Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’.

Individual Exhibitions

1965
-B’Nai B’Rith - Antwerpen
1966
-Building BP. - Antwerpen
1967
-Galerie R. Kieffer – Paris
1968
-Galerij Helikon - Hasselt
-Galerij Breckpot - Antwerpen
1969
-Galerij de Vuist - Lokeren
-Galerij Breckpot - Antwerpen
1971
-Cité International des Arts - Paris
-Galerij Brekpot - Antwerpen
1972
-Galerij Nova - Mechelen
-Galerij Breckpot - Antwerpen
1973
-Galerij De Zwarte Panter - Antwerpen
-Galerij Breckpot - Antwerpen
- Galerij Standaard - Antwerpen Mechelen - Kortrijk
- Galerij L’Elysée - Brussels
-Théâtre du Parvis - St.-Gilles
-La Mandragore - Paris
1974
Palazzo del parco – Diano Marina
1975
-La Semantica - Chieri-Torino
-Galerie Marengo - Angoulème
-Vecu - aaAntwerpen
-Banque Nationale de Paris - Antwerpen
1976
-Galerij Van de Vijver - Beveren
-Galerie de l’Orangerie - Nantes
-Galerie Astra - Paris
-Galerij de Groelard - Schilde
1977
-Galerij Hermans – Tienen
-Osterrieth Huis – Antwerpen
-Museum Emile Verhaeren – St.-Amands
-De Groote Witte Arend – Antwerpen
1978
-Galerij Woontips - Houthalen
-Galerij Merode - Mechelen
-Cedep - Fontainebleau
-Galerij Margaretha de Boeve - Assenede
-Galerij de Groelard - ...

(PLease Login to see the complete biography.)

Visit the Gallery!
Visit the Library!
Discover the Artists!
Loading...

The complete works of artists
Catalogue raisonne from artist
Our Catalogue Raisonne


Give a Gift Certificate

Gift Shop

Our Our eBay  Auctions Auctions


Currency Converter
Currency Converter Currency Converter Currency Converter
Currency Converter
Currency Converter Currency Converter Currency Converter Currency Converter
Currency Converter
 

Inventory | Classified Ads | Artist's Studio| Gift Certificates | Contact Us | About Us | Terms of Use
Member Services
| Links Page | Link To Us | Affiliate Program | Feedback | Customer Comments | Help
Use Your : Shop with Confidence -- all orders are protected by a full refund guarantee.
Copyright © Art-cadre.com A division of D&H Goossens. All rights reserved.
Phone&Fax +32 (0)2 218.13.82, Quai au Foin 11, 1000 Brussels, Belgium.
With :